Tranzakció menedzsment

Intézményi és magánbefektető ügyfeleink számára közreműködünk befektetési tranzakcióik szervezésében és lebonyolításában, majd igény szerint a megvalósult befektetés kezelésében is szerepet vállalunk.

Kidolgozzuk a megvalósításra váró komplex pénzügyi ügylet (ingatlanvásárlás, részesedés vásárlás, strukturált hitelfelvétel, tőkebevonás) részletes menetrendjét, ellenőrizzük annak betartását és a döntési pontokban kockázatfeltáró javaslatot készítünk megbízónk számára. A tranzakció lebonyolítása során valamennyi féllel és szakértővel kapcsolatot tartunk, az ügylet komplex jogi dokumentációját részletesen végigtárgyaljuk az érintettekkel.

Kapcsolódó referenciák


Adósság restrukturálási és tranzakciós tanácsadás egy autókereskedő vállalkozás számára
Restrukturálási javaslat kialakítása, letárgyalása és megvalósítása

Az üzleti évet tervezve a kelet-magyarországi régióban előkelő piaci pozícióban lévő, több importőri kapcsolattal rendelkező autókereskedő cég szembesült azzal, hogy a nehéz piaci helyzetnek köszönhetően finanszírozási tartalékai többségét felélte, és radikális változások hiányában az év közepére fizetésképtelenné válik. A vállalat a végzetesnek tűnő pénzügyi helyzet tárgyalásos megoldásához keresett szakértőt.

Az általunk kidolgozott megoldás lehetőséget nyújt a cég számára az alaptevékenységeinek fókuszba helyezésére és a további működésre, illetve a másik oldalon a finanszírozók érdekeit is figyelembe veszi. A vállalat adósságállománya kezelhetővé válhat, befektetett eszközeinek jelentős része a finanszírozó tulajdonába kerülnek, amelyeket azonban visszabérel tevékenysége folytatásához.

Jelenleg a banki finanszírozókkal zajlanak a tárgyalások az ingatlanok átvételéről, és ezzel párhuzamosan folyik az operáció. A reorganizáció az érintettek számára mérsékelt áldozatokkal jár, de a tervek szerint egy működőképes, a piaci viszonyok javulásával közép távon  prosperáló vállalkozás jöhet létre.

Vállalati pénzügyi tanácsadás és tranzakció menedzsment egy kockázati tőkebefektetés megvalósításánál
Átvilágítás, üzleti terv készítése, tranzakció strukturálás és megvalósítás

Egy hazai kockázati tőkealap megbízásából egy 25 millió EUR árbevételű építőipari társaságba történő pénzügyi befektetés megvalósításához nyújtunk komplex tanácsadást.

Az általunk kidolgozott befektetési struktúra lehetőséget nyújt a befektető számára a múltbéli kockázatok leválasztására és elkülönült kezelésére. Mindemellett figyelemmel voltunk arra, hogy a tranzakció megfeleljen a kockázati tőkealap szabályozásának. A struktúra tervek szerint a kockázati tőkebefektetés lebonyolítására új entitás jön létre, amely a céltársasággal szorosan együttműködve végzi üzleti tevékenységét, illetve részt vesz  a céltársaság adósságrendezésében is.

Jelenleg a befektetési tranzakció egyeztetése zajlik az érintett felekkel; céltársaság tulajdonosai, finanszírozó bankok és szállítók, menedzsment.

Üzletfejlesztési és tranzakciós tanácsadás egy befektetési alap létrehozásához és működéséhez kapcsolódóan
Engedélyeztetés, alapítás, belső működés kialakítása és egyedi tranzakciók lebonyolítása

Társaságunk egy vezető hazai befektető csoport megbízásából tanácsadóként részt vett egy meghatározó hazai intézményi befektető többségi részesedésével létrehozott, 5,25 mrd Ft tőkéjű zártkörű ingatlan befektetési alap létrehozatalában, engedélyeztetésében, a belső szabályzatok és a befektetési politika kialakításában, illetve a befektetőkkel való megállapodásban.

A PSZÁF engedély megszerzése érdekében társaságunk jogi szakértővel közösen meghatározta a befektetési politikát, a belső szabályzatokat és eljárásrendet valamint kialakította a döntéshozatali procedúrát, majd ezt követően a bejegyzési eljárásban is részt vettünk szakértő tanácsadóként.

A befektetési alapot az elvi döntést követően fél éven belül megalapították. Az alap létrehozatalát követően több ingatlan akvizíció teljeskörű lebonyolításával is társaságunk került megbízásra.