Problémás pénzügyi eszköz portfóliókkal kapcsolatos szolgáltatások

Pénzügy eszközöket, így elsősorban egyedi követeléseket vagy portfóliókat megvásárolni szándékozó intézményi és magánbefektető ügyfeleink számára nyújtunk szolgáltatást, amely során pénzügyi vállalkozások és hitelintézetek (problémás) hitelügyleteit világítjuk át.

Minden szükséges kockázati és üzleti aspektusból megvizsgálva, megtérülési forgatókönyveket állítunk fel és erre vonatkozó igény esetén a végrehajtásban is közreműködünk.

Kapcsolódó referenciák


Tranzakciós tanácsadás egy problémás banki hitelportfólió megvásárlásához kapcsolódóan
Átvilágítás és tranzakció strukturálás

Nemzetközi intézményi befektető ügyfelünk helyi piacismerettel rendelkező szakértő partnert keresett kb. 50 milliárd Ft tőkeösszegű nem teljesítő kereskedelmi banki követelések és azok portfóliószintű értékelése céljából.

A követeléscsomagot portfólióértékelési módszerek segítségével értékeltük, a legnagyobb ügyletek esetében egyedi, a kisebbeknél adatszobai mintavétel alapján összevonva modelleztük a portfólió jövőbeni cashflowját.

Társaságunk struktúra javaslata alapján ügyfelünk ajánlatot tett a kiírt tenderen a követeléscsomag megvásárlására, a kereskedelmi bank azt azonban később eredménytelennek nyilvánította.