Adósság restrukturálási és tranzakciós tanácsadás egy autókereskedő vállalkozás számára
Restrukturálási javaslat kialakítása, letárgyalása és megvalósítása

Az üzleti évet tervezve a kelet-magyarországi régióban előkelő piaci pozícióban lévő, több importőri kapcsolattal rendelkező autókereskedő cég szembesült azzal, hogy a nehéz piaci helyzetnek köszönhetően finanszírozási tartalékai többségét felélte, és radikális változások hiányában az év közepére fizetésképtelenné válik. A vállalat a végzetesnek tűnő pénzügyi helyzet tárgyalásos megoldásához keresett szakértőt.

Az általunk kidolgozott megoldás lehetőséget nyújt a cég számára az alaptevékenységeinek fókuszba helyezésére és a további működésre, illetve a másik oldalon a finanszírozók érdekeit is figyelembe veszi. A vállalat adósságállománya kezelhetővé válhat, befektetett eszközeinek jelentős része a finanszírozó tulajdonába kerülnek, amelyeket azonban visszabérel tevékenysége folytatásához.

Jelenleg a banki finanszírozókkal zajlanak a tárgyalások az ingatlanok átvételéről, és ezzel párhuzamosan folyik az operáció. A reorganizáció az érintettek számára mérsékelt áldozatokkal jár, de a tervek szerint egy működőképes, a piaci viszonyok javulásával közép távon  prosperáló vállalkozás jöhet létre.

Vállalati pénzügyi tanácsadás egy akvizíció előkészítése során
Átvilágítás és tranzakciós tanácsadás

Hűtéstechnikai szektorban lévő ügyfelünk egy kisebb piaci szereplő felvásárlását tervezi. Az akvizíciós ár és struktúra meghatározásában kérte támogatásunkat, mivel ilyen jellegű tranzakciók megvalósításában még nem rendelkezik tapasztalattal.

Az értékelés során több üzleti egységre bontottuk a célvállalatot, majd az egységek 3-5 éves üzleti teljesítményét próbáltuk megbecsülni. Ezzel párhuzamosan más, referenciaként elfogadható tranzakciók árazásával is összehasonlítottuk az értékelést.

Jelenleg a célvállalat átvilágítása és az értékelési riport összeállítása zajlik. Az átvilágítás pozitív mellékhatásaként a közeljövőben a célvállalat számviteli rendje is fejlődhet.

Vállalati pénzügyi tanácsadás és tranzakció menedzsment egy kockázati tőkebefektetés megvalósításánál
Átvilágítás, üzleti terv készítése, tranzakció strukturálás és megvalósítás

Egy hazai kockázati tőkealap megbízásából egy 25 millió EUR árbevételű építőipari társaságba történő pénzügyi befektetés megvalósításához nyújtunk komplex tanácsadást.

Az általunk kidolgozott befektetési struktúra lehetőséget nyújt a befektető számára a múltbéli kockázatok leválasztására és elkülönült kezelésére. Mindemellett figyelemmel voltunk arra, hogy a tranzakció megfeleljen a kockázati tőkealap szabályozásának. A struktúra tervek szerint a kockázati tőkebefektetés lebonyolítására új entitás jön létre, amely a céltársasággal szorosan együttműködve végzi üzleti tevékenységét, illetve részt vesz  a céltársaság adósságrendezésében is.

Jelenleg a befektetési tranzakció egyeztetése zajlik az érintett felekkel; céltársaság tulajdonosai, finanszírozó bankok és szállítók, menedzsment.

Adósság restrukturálási és tranzakciós tanácsadás egy mezőgazdasági logisztikával foglalkozó vállalatcsoport számára
Restrukturálási javaslat kialakítása, letárgyalása és megvalósítása

Ügyfelünk lejáró ingatlan finanszírozásának újratárgyalásához keresett szakértőt, miután a finanszírozó banknál a hitelek megújítása problémákba ütközött.

A bankkal történő tárgyalások folyamán ügyfelünk vállalkozásának pénzügyi erejét is figyelembe véve, negyedévenkénti mérsékelt összegű törlesztések vállalása mellett sikerült a pénzintézettel az eredetileg tervezett rövid- helyett közép távra megújítani a finanszírozási szerződést.

A finanszírozó bankkal aláírt, kölcsönösen elfogadható struktúrájú refinanszírozási megállapodás részeként a futamidő lejárata előtti esetleges előtörlesztésnél ügyfelünk kedvező feltételekkel zárhatja le a hitelügyletet, miközben a majdani előtörlesztésig is mérsékeltebb, még elfogadható mértékű adósságszolgálatot kell fizetnie.

Vállalati pénzügyi tanácsadás egy saját tőke rendezési tranzakció előkészítésénél
Átvilágítás és jogi-pénzügyi megvalósítási terv készítése

Társaságunk egy nemzetközi tanácsadó csoport alvállalkozójaként részt vett egy 5,6 mrd Ft mérlegfőösszegű, ingatlan hasznosítással foglalkozó, tartósan negatív tőkéjű társaság saját tőke rendezési projektjének pénzügyi, jogi és számviteli előkészítésében.

A többségi tulajdonost képviselő nemzetközi tanácsadó csoport alvállalkozójaként 2-2 alternatív megoldási módot dolgoztuk ki a szükséges források megteremtésére illetve a saját tőke cégszinten történő rendezésére.

A projekt folyamatban van, döntés még nem született a rendezésről.

Tranzakciós tanácsadás egy ingatlan portfólió akvizíciójánál
Átvilágítás, üzleti terv készítése, tranzakció strukturálás és megvalósítás

Ügyfelünk egy olyan, kb. 23 millió EUR értékű ingatlan-portfólió megvásárlására kíván ajánlatot tenni, amelynek az értékénél jóval magasabb az azt terhelő hitelállomány. Társaságunkat a tranzakció előkészítésével és teljes körű lebonyolításával bízták meg.

Az ingatlanok és az azt tulajdonló társaságok átvilágítását követően, az üzleti terv alapján meghatároztuk a portfólió potenciális értékét. Ezt figyelembe véve egy minden fél számára elfogadható tranzakció javaslatot dolgozunk ki, majd a megegyezést követően a megvalósításban és a tranzakció sikeres lezárásában is aktív szerepet vállalunk.

Ügyfelünk több, általunk kidolgozott ajánlatot is tett a finanszírozó banknak, a tárgyalások folyamatban vannak.

Restrukturálási tanácsadás egy kereskedelmi banknak ingatlan-portfólió finanszírozásának átalakításához
Restrukturálási javaslat kialakítása, letárgyalása és megvalósítása

Egy kereskedelmi bank egyik nem fizető ügyfele finanszírozását tervezte átalakítani. Társaságunkat egyrészt az adós átvilágításával, másrészt az új finanszírozási rendszer kidolgozásával bízta meg.

Feladataink közé tartozott az adós komplex cégstruktúrájának, működési rendszerének és pénzáramlásainak feltérképezése után a fennálló, problémás hitelkonstrukció újragondolása, egy mindkét fél számára elfogadható finanszírozási struktúra kialakítása. Az átvilágítás során sikerült normalizálni az adós és a finanszírozó bank közt korábban megromlott kapcsolatot, így a biztosítékok kikényszerítése helyett az adósság restruktúrálása került előtérbe, aminek végrehajtására javaslatot is tettünk.

Előterjesztésünk alapján a banki döntéshozatal folyamatban van.

Adósság restrukturálási és tranzakciós tanácsadás egy autókereskedő vállalkozáscsoport számára
Restrukturálási javaslat kialakítása, letárgyalása és megvalósítása

2012-ben egy autókereskedő csoport kénytelen volt szembenézni azzal, hogy a nehéz piaci helyzetnek köszönhetően a további működését csak komoly szerkezeti és pénzügyi változások árán tudja biztosítani. A vállalat finanszírozását új alapokra kívánta helyezni, és ehhez keresett tapasztalt szakértőt. Munkánk célja a cégcsoport alapvető működésének fenntartása és új alapokra helyezése, a hitelezők helyzetének stabilizálása és a csoport tulajdonában álló eszközök hasznosításának átalakítása. A cégcsoport pénzügyi restrukturálása az operáció alapvető elemeit is érintő működési reorganizációval párosul.

Az általunk kidolgozott megoldás lehetőséget nyújt a cég számára az alaptevékenységeinek fókuszba helyezésére és további működésre, úgy, hogy közben a finanszírozók érdekeit is figyelembe veszi. A vállalat gyakorlatilag adósságmentessé vált, befektetett eszközeinek jelentős része a finanszírozó tulajdonába kerülnek, amelyeket azonban visszabérel tevékenysége folytatásához.

A hitel-eszköz konverzió sikeresen lezajlott a finanszírozó bankkal, a csoport finanszírozási terhei jelentősen csökkentek, az egészséges mérlegstruktúrának köszönhetően új márka belépésére is sor került. Jelenleg újabb finanszírozási források bevonása és a működési reorganizáció utolsó lépéseinek végrehajtása zajlik.

Reorganizációs tanácsadás és üzletfejlesztés egy iroda projektnek
Ingatlan eszközkezelés, napi ügyvezetési feladatok ellátása, stratégiai átalakítások lebonyolítása

Vezető hazai befektető ügyfelünk egy Budapest belvárosában található, bruttó 11 ezer nm területű iroda ingatlan projekt reorganizációs és ügyvezetési feladatainak ellátásával bízta meg társaságunkat. A projekt jelentős pénzügyi és operációs problémákkal küzdött, alacsony bérbeadottság mellett.

Társaságunk feladata először az épülethez kapcsolódó dokumentációk, bérlőinformációk beszerzése volt, ezt követően pedig a bérlői kapcsolatok zavartalan fenntartásáért a birtokba vétel zökkenőmentes lebonyolítását végeztük el. Nem csak az ügyfelekkel, hanem a korábbi tulajdonossal is sikerült kooperatív kapcsolatot kiépítenünk, amely növelte a projekt eredményességét. A bérlői összetétel átalakul, az épületbe az ingatlan elhelyezkedéséhez és arculatához illeszkedő bérlők költöztek be. Középtávú állagmegóvási és beruházási programot fogadtak el.

Tevékenységünk eredményeképpen az ingatlan bérbeadottsága egy év alatt megduplázódott és elérte a 85%-ot, miközben a projekt az adósságszolgálat teljesítése és a szükséges beruházások elvégzése után is stabil pénzügyi helyzetbe került.

Vállalati pénzügyi tanácsadás egy szállodaüzemeltető társaság számára
Operatív pénzügyi tanácsadás, tulajdonosi érdekképviselet

Társaságunk egy kb. 2 milliárd Ft éves árbevétellel rendelkező, 5 hotelt üzemeltető társaság tanácsadója, amely komplex pénzügyi rearganizációs folyamat eredményeképp előállt összetett gazdálkodási helyzetére keresett megoldást.

Feladatunk, a a korábbi finanszírozó, jelenleg közvetett tulajdonosi pozícióban lévő kereskedelmi bankkal történő kapcsolattartás menedzselése, illetve a szokásostól eltérő, a reorganizáció által teremtett speciális üzleti érdekeltségi rendszer kezelése.

A megbízónk a válságos piaci környezet miatt csökkenő árbevétellel és romló eredményességgel küzd, de az alacsony töke lekötés miatt ennek hatása csak kisebb részben terheli a tulajdonosokat. A helyzethez jobban illeszkedő, módosított együttműködési rendszer kialakítása jelenleg is folyamatban van.

Adósság restrukturálási és tranzakciós tanácsadás pénzügyi vállalkozáscsoport számára
Restrukturálási javaslat kialakítása, letárgyalása és megvalósítása

A hitelezéssel és egyéb finanszírozási megoldásokkal foglalkozó pénzügyi vállalkozás több éve problémákkal küzdött, amikor a tulajdonosa eldöntötte a társaság bezárását. A társaság üzleti és finanszírozási megállapodásainak lezárására és a társaság működését felügyelő intézményekkel való egyeztetésre kaptunk megbízást.

Munkánk eredményeképpen sikerült a felügyeleti hatósággal és valamennyi hitelezővel megállapodást kötni a tevékenység lezárásáról, illetve a többéves folyamat során a társaságok törvényes működését fenntartani.

A pénzügyi társaság hitelezői döntően megtérültek, a megmaradt hitelezők megfelelő biztosítékot kaptak követelésük fedezetéül. A társaság ügyfélállományát jogfolytonosan átruházták a finanszírozó hitelintézetre, így az ügyfelek kezelése megnyugtatóan biztosítható. A pénzügyi vállalkozás szigorúan ellenőrzött jogutód nélküli megszüntetése folyamatban van.

Tranzakciós tanácsadás egy ingatlan akvizíció megvalósításához
Átvilágítás, üzleti terv készítése, tranzakció strukturálás és megvalósítás

Ügyfelünk egy hitellel értékén felül terhelt, 8,5 millió EUR értékű ingatlan átvételére készült, amelynek akkori üzemeltetése sem volt üzletileg kielégítő. Az ingatlan ügylethez kapcsolódó pénzügyi és operatív reorganizáció lebonyolításához kerestek szakértőt.

Az ingatlan és az azt tulajdonló társaság átvilágítását követően pénzügyi-és, marketingtervet, valamint hasznosítási stratégiát dolgoztunk ki. Az üzleti terv segítségével meghatároztuk az üzleti értéket a befektető számára, amit egy minden fél számára elfogadható finanszírozási és befektetési tranzakció követett.

A deal lezárást követően ügyfelünk rendezett módon tudta birtokba venni az ingatlant. A megállapodás teljes körű lebonyolítását mi végeztük el, és az átvételt követően társaságunk látta el az üzemeltetéshez kapcsolódó ügyvezetési funkciókat is.

Üzletfejlesztési tanácsadás egy energia hatékonysági projektekkel foglalkozó társaság számára
Üzleti terv kialakítása, cégalapítás, üzleti terv megvalósításának támogatása

A hazai befektetői konzorcium egy közös vállalkozás alapítását határozta el, amelynek az üzleti terv és a tulajdonosok közti együttműködés rendszerének kialakításában vett részt társaságunk.

A tulajdonostársak a közösen elfogadott üzleti terv alapján egy komplex együttműködési megállapodást kötöttek, ami megalapozta a közös munkát.

A létrejött közös vállalkozásból mára az egyik alapító tulajdonos kiszállt, értékesítette részesedését a társtulajdonos számára.

Üzletfejlesztési és tranzakciós tanácsadás egy pénzügyi vállalkozás létrehozásához és működéséhez
Engedélyeztetés, alapítás, belső működés kialakítása

Egy vezető hazai befektetőcsoport egy komplex engedélyeztetési és szervezési feladatra kérte fel társaságunkat egy követeléskezeléssel és vállalati hitelezéssel foglalkozó pénzügyi vállalkozás megalapítása kapcsán.

A PSZÁF engedély megszerzése érdekében társaságunk jogi szakértővel együttműködve kialakította a belső szabályzatokat és eljárásrendet, majd ezt követően a részletekbe menő engedélyeztetési eljárásban is részt vett szakértő tanácsadóként.

Az új pénzügyi vállalkozás a kitűzött ütemezésnek megfelelően, a hasonló eljárásokhoz képest rövid időn belül (fél év) megkapta a PSZÁF engedélyt. A megalapítását követően társaságunkat több hitelezési és követelésvásárlási tranzakció előkészítésével is megbízták.

Üzletfejlesztési és tranzakciós tanácsadás egy befektetési alap létrehozásához és működéséhez kapcsolódóan
Engedélyeztetés, alapítás, belső működés kialakítása és egyedi tranzakciók lebonyolítása

Társaságunk egy vezető hazai befektető csoport megbízásából tanácsadóként részt vett egy meghatározó hazai intézményi befektető többségi részesedésével létrehozott, 5,25 mrd Ft tőkéjű zártkörű ingatlan befektetési alap létrehozatalában, engedélyeztetésében, a belső szabályzatok és a befektetési politika kialakításában, illetve a befektetőkkel való megállapodásban.

A PSZÁF engedély megszerzése érdekében társaságunk jogi szakértővel közösen meghatározta a befektetési politikát, a belső szabályzatokat és eljárásrendet valamint kialakította a döntéshozatali procedúrát, majd ezt követően a bejegyzési eljárásban is részt vettünk szakértő tanácsadóként.

A befektetési alapot az elvi döntést követően fél éven belül megalapították. Az alap létrehozatalát követően több ingatlan akvizíció teljeskörű lebonyolításával is társaságunk került megbízásra.

Tranzakciós tanácsadás egy problémás banki hitelportfólió megvásárlásához kapcsolódóan
Átvilágítás és tranzakció strukturálás

Nemzetközi intézményi befektető ügyfelünk helyi piacismerettel rendelkező szakértő partnert keresett kb. 50 milliárd Ft tőkeösszegű nem teljesítő kereskedelmi banki követelések és azok portfóliószintű értékelése céljából.

A követeléscsomagot portfólióértékelési módszerek segítségével értékeltük, a legnagyobb ügyletek esetében egyedi, a kisebbeknél adatszobai mintavétel alapján összevonva modelleztük a portfólió jövőbeni cashflowját.

Társaságunk struktúra javaslata alapján ügyfelünk ajánlatot tett a kiírt tenderen a követeléscsomag megvásárlására, a kereskedelmi bank azt azonban később eredménytelennek nyilvánította.

Adósság restrukturálási és csődtanácsadás egy ingatlanportfóliót tulajdonló társaság számára
Restrukturálási javaslat kialakítása, letárgyalása és megvalósítása

Társaságunk 2010 májusában megbízást kapott egy 60 ezer nm alapterületű, kb. 9 milliárd Ft kötelezettségállománnyal terhelt szálloda-portfólió pénzügyi reorganizációjára. A cégcsoport egészének finanszírozási terhei gyakorlatilag egy üzletágra, a szálloda-portfólióra kerültek át a csoport másik két üzletágának nehézségei következtében. Ügyfelünk az eszközök értékét jelentősen meghaladó finanszírozási teher feloldására, a jövőbeni tulajdonosi hozam elérésére törekedett, ehhez keresett tapasztalt szakértőt.

15 hónapos intenzív munka során a csődvédelem intézményének igénybevételével Társaságunknak sikerült megállapodni a hitelezők többségével a társaság finanszírozási szerkezetének átalakításáról, majd a tranzakciók lebonyolítását is elvégeztük.

Együttműködésünk eredményeképpen 2013 nyaráig a 2011-es szerződések alapján ügyfelünk teljesíteni tudta kötelezettségeit, a romló piaci viszonyok miatt azonban a szerződések módosítása szükséges, melyen folyamatosan dolgozunk.

Csődtanácsadás egy budapesti ipari ingatlant hasznosító társaság számára
Restrukturálási javaslat kialakítása, letárgyalása és megvalósítása

Ügyfelünk egy budapesti ipari ingatlant főként raktározási célra bérbeadó társaság volt, melynek a kategóriában bekövetkezett bérleti díj csökkenés eredményeképp nem volt esélye a banki tartozást kitermelni. Miután a felhalmozott lejárt tartozás elérte a kritikus szintet, a társaság csődvédelmet kért, majd ezt követően igénybe vette csődszakértői segítségünket.

9 hónap alatt sikeresen levezényeltük a hitelezőkkel való megállapodást, ügyfelünk cége a cash flow-hoz igazodó adósságszolgálat mellett működik tovább.